"הקובע מקום לתפילתו", קביעות מקום החיים

הרב שאול אלתר
"הקובע מקום לתפילתו", קביעות מקום החיים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this