הצטרפו למסע מרתק בסדרת שיעורים חדשה בנושא ספר הכוזרי לר׳ יהודה הלוי

הרב מרדכי דוד נויגרשל
הצטרפו למסע מרתק בסדרת שיעורים חדשה בנושא ספר הכוזרי לר׳ יהודה הלוי | תשפ"א
Share this