הפתרון לבעיית היהודים, מה החליט יתרו

הרב יוסף צבי בן פורת
הפתרון לבעיית היהודים, מה החליט יתרו | תשפ"ג
Share this