הפשרת מזון בשבת

הרב יוסף רפפורט
הפשרת מזון בשבת | תשפ"ב
Share this