הפקרת נכסיו-לקיים מצוות שביעית

הרב שלמה גוטפריד
הפקרת נכסיו-לקיים מצוות שביעית | תשס"ח
Share this