הפעולות הגשמיות בעוה"ז מהוות הסתרה לבורא עולם ועבודת האדם להשיב אל הלב שמקור הכח היחידי לחייו הינו ה' יתברך ולא ההשתדלות שלו, למרות שהיא מוכרחת

הרב אברהם זהבי
הפעולות הגשמיות בעוה"ז מהוות הסתרה לבורא עולם ועבודת האדם להשיב אל הלב שמקור הכח היחידי לחייו הינו ה' יתברך ולא ההשתדלות שלו, למרות שהיא מוכרחת | תש"פ
Share this