הפנאי שיש לנו בהווה לא יעמוד לרשותנו בעתיד, 5

הרב יצחק הדר
הפנאי שיש לנו בהווה לא יעמוד לרשותנו בעתיד, 5 | תש"פ
Share this