הפטרת פרשת שלח, שליחת המרגלים ליריחו

הרב אלחנן ז'ק
הפטרת פרשת שלח, שליחת המרגלים ליריחו | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this