הפוליטיקה שקר וצביעות, שקרים במערכת הפוליטית

הרב יוסף צבי בן פורת
הפוליטיקה שקר וצביעות, שקרים במערכת הפוליטית | תשפ"א
Share this