הערבה היא יסוד נביאים או מנהג נביאים

הרב משה שפירא זצ"ל
הערבה היא יסוד נביאים או מנהג נביאים
Share this