העולם הוא מושלם ורק נדרש מאיתנו להשתלב,להטיב לשני ולחייך, ספר חובת הלבבות שער הבחינה פרק 5 עמוד קנז-קנח

הרב ישראל ארנון
העולם הוא מושלם ורק נדרש מאיתנו להשתלב,להטיב לשני ולחייך, ספר חובת הלבבות שער הבחינה פרק 5 עמוד קנז-קנח | תשפ"א
Share this