הספד על הגאון רבי הלל זקס זצ"ל

הרב משה שפירא זצ"ל
הספד על הגאון רבי הלל זקס זצ"ל | תשע"ה
Share this