הספד על הרב הלל זקס זצ"ל

הרב שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל
הספד על הרב הלל זקס זצ"ל | תשע"ה
Share this