הסיפור על הכתב סופר והמטבע ומעלת הציווי לדון כל אדם לכף זכות

הרב אברהם עמר
הסיפור על הכתב סופר והמטבע ומעלת הציווי לדון כל אדם לכף זכות | תש"פ
Share this