המתפלל על חבירו וצריך לאותו דבר, נענה תחילה

הרב פנחס ארלנגר
המתפלל על חבירו וצריך לאותו דבר, נענה תחילה | תש"פ
Share this