המתפלל מעריב מוקדם האם יכול לספור ספירת העומר עם תנאי

הרב רפאל תנחום יפה
המתפלל מעריב מוקדם האם יכול לספור ספירת העומר עם תנאי | תשפ"א
Share this