הלכות תקיעת שופר

הרב משה רוט
הלכות תקיעת שופר | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this