הלכות תענית, סימן תקס"ב סעיפים ז'-י"ב

הרב שריאל רוזנברג
הלכות תענית, סימן תקס"ב סעיפים ז'-י"ב | תשע"ד
Share this