הלכות תענית, סימן תקס"ב סעיף י"ב

הרב שריאל רוזנברג
הלכות תענית, סימן תקס"ב סעיף י"ב | תשע"ד
Share this