הלכות תעניות, סדר התפילה בשבע אחרונות-סימן תקע"ט סעיף א', ימים שהתענו בהם על פי קבלת הגאונים - סימן תק"פ סעיף ג'

הרב שריאל רוזנברג
הלכות תעניות, סדר התפילה בשבע אחרונות-סימן תקע"ט סעיף א', ימים שהתענו בהם על פי קבלת הגאונים - סימן תק"פ סעיף ג' | תשע"ד
Share this