הלכות שמיטת כספים, שליח לפרוזבול

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, שליח לפרוזבול
Share this