הלכות שמיטת כספים, מתנה על מה שכתוב בתורה

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, מתנה על מה שכתוב בתורה
Share this