הלכות שמיטת כספים, מעמד חברה בע"מ, פרוזבול בבנקים

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, מעמד חברה בע"מ, פרוזבול בבנקים
Share this