הלכות שמיטת כספים, מלוה ל-10 שנים

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, מלוה ל-10 שנים
Share this