הלכות שמיטת כספים, המוסר שטרותיו לבית דין

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, המוסר שטרותיו לבית דין
Share this