הלכות שמיטה ויובל, פרק ד' הלכה כ"ט, קדושת שביעית בפירות נכרי

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל, פרק ד' הלכה כ"ט, קדושת שביעית בפירות נכרי | תשע"ד
Share this