הלכות שמיטה ויובל, פרק א' הלכה ה'

הרב אליהו בייפוס
הלכות שמיטה ויובל, פרק א' הלכה ה' | תשע"ד
Share this