הלכות שבת, קידוש בליל שבת - שומע כעונה

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, קידוש בליל שבת - שומע כעונה | תשע"ה
Share this