הלכות שבת, קידוש בליל שבת- מהות המצוה

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, קידוש בליל שבת- מהות המצוה | תשע"ה
Share this