הלכות שבת, סימן שי"ח ד' - ח' - בישול אחר בישול

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שי"ח ד' - ח' - בישול אחר בישול | תשפ"ג
Share this