הלכות שבת, סימן שי"ד י"א - שט"ו א' -עשיית מחיצה המתרת

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שי"ד י"א - שט"ו א' -עשיית מחיצה המתרת | תשפ"ב
Share this