הלכות שבת, סימן שי"ד ח' ט' י' - דיני פתיחת אריזות בשבת עם המחשה

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שי"ד ח' ט' י' - דיני פתיחת אריזות בשבת עם המחשה | תשפ"ב
Share this