הלכות שבת, סימן שי"ג סעיף ג' ד' ה', מלאכת בונה

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שי"ג סעיף ג' ד' ה', מלאכת בונה | תשפ"ב
Share this