הלכות שבת, סימן שי"ג ו' ז' ח' - בנייה רפויה ומהודקת בכלים וקרקע

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שי"ג ו' ז' ח' - בנייה רפויה ומהודקת בכלים וקרקע | תשפ"ב
Share this