הלכות שבת, סימן שט"ו ב' ג' ד', אהל להגן ואהל מדף

הרב מנחם אדלר
הלכות שבת, סימן שט"ו ב' ג' ד', אהל להגן ואהל מדף | תשפ"ג
Share this