הלכות שבת, מלאכת קושר, הלכות תפילין סימן לח סעיף ח

הרב יהודה אריה דינר
הלכות שבת, מלאכת קושר, הלכות תפילין סימן לח סעיף ח | תשס"ט
Share this