הלכות שבת, מלאכת צובע

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, מלאכת צובע | תשע"ב
Share this