הלכות שבת, מוקצה, בסיס לדבר האסור

הרב חיים צבי שפירא
הלכות שבת, מוקצה, בסיס לדבר האסור | תשע"ד
Share this