הלכות שבת, מבשל בכלי שני, מחזור ב'

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות שבת, מבשל בכלי שני, מחזור ב' | תשפ"ב
Share this