הלכות שבת, כלים שנתפרקו בשבת עצמה

הרב אהרון גינצבורג
הלכות שבת, כלים שנתפרקו בשבת עצמה | תשפ"ב
Share this