הלכות שבת, יסודות באמירה לעכו"ם, סימן רע"ו סעיף ה'

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, יסודות באמירה לעכו"ם, סימן רע"ו סעיף ה' | תשע"ד
Share this