הלכות שבת, טלטול כלי שמלאכתו להיתר לצורך מוקצה, שיעור ה'

הרב חיים צבי שפירא
הלכות שבת, טלטול כלי שמלאכתו להיתר לצורך מוקצה, שיעור ה' | תשע"ד
Share this