הלכות שבת, השהית קדירה, גרוף וקטום, מחזור ב'

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות שבת, השהית קדירה, גרוף וקטום, מחזור ב' | תשפ"ב
Share this