הלכות שבת, הלכות קידוש, על איזה יין מקדשים?

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת, הלכות קידוש, על איזה יין מקדשים? | תשע"ה
Share this