הלכות שבת, בורר מוצק מלח

הרב רפאל תנחום יפה
הלכות שבת, בורר מוצק מלח | תשע"ו
Share this