הלכות שבת, בורר מהי תערובת?

הרב רפאל תנחום יפה
הלכות שבת, בורר מהי תערובת? | תשע"ו
Share this