הלכות שבת, "אורחות שבת"-מכה בפטיש, פ"ח סעיף ע'

הרב אברהם צבי ישראלזון
הלכות שבת, "אורחות שבת"-מכה בפטיש, פ"ח סעיף ע' | תשע"ג
Share this