הלכות שבת,אמירה לעכו"ם בשבת, סימן רע"ו

הרב יוסף רפפורט
הלכות שבת,אמירה לעכו"ם בשבת, סימן רע"ו | תשע"ד
Share this