הלכות שביעית, פעולות המותרות בקרקע

הרב זכותא
הלכות שביעית, פעולות המותרות בקרקע | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this