הלכות שביעית, איסור עבודה בקרקע, דיני הפירות שגדלים בשביעית

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות שביעית, איסור עבודה בקרקע, דיני הפירות שגדלים בשביעית | תשפ"ב
Share this